Efshagar.af

Showing Reports From Dec 09, 2014 to Jul 20, 2017 Change Date Range

Or choose your own date range:

From: To: Go
1-10 of 676 Anonymous Reports

فروش زمین بگونه غیر قانونی 12 Unverified

10:12 Jul 20, 2017

برادر ناسکه من زمین و خانه پدری ما را بگونه غیر قانونی با آماده ساختن اسناد جعلی به فروش رسانیده و همه را محروم میراث ساخته است. من قضیه را... More Information » « Less Information

Baghlan, Afghanistan

رشوت 12 Unverified

16:48 Jun 23, 2017

ما یک نممره داریم در ولسوالی بگرامی و روزانه بعد از مکتب من اینجا مییایم و کار میکنم اما آمر کنترول ولسوالی بگرامی کاریگران و غریبکاران منطقه... More Information » « Less Information

kabul

رشوت 0 Verified

16:20 Jun 11, 2017

من شکایت دارم از مدیر حقوق ولسوالی ناری ولایت کنر در زمینه رشوت و کارشکنی ایشان در عر مورد پول از مردم درخواست میکنند و ضیعت اقتصادی مردم هم... More Information » « Less Information

kabul

عدم تطبیق پلان سرک

Categories

Other

عدم تطبیق پلان سرک 0 Unverified

09:53 Jun 07, 2017

من یک تن از اهالی ناحیه سوم ولایت فراه شکایت دارم از عدم تطبیق پلان سرک جاده صرافی به جاده سید رجب که باعث مشکلات فراوان برای مردم شده است،... More Information » « Less Information

Duck Country Apartments, Sherwood, Washington County, Oregon, United States of America

غفلت وضیفوی

Categories

Other

غفلت وضیفوی 0 Unverified

16:09 Jun 02, 2017

چند روز میشود که من اسناد خود را به ریاست معارف شهر کابل می آورم و در این جا مدیر اداری اسناد من را به معاون اداری راجع میکند و معاون اداری... More Information » « Less Information

kabul

شکایت از مدیر مکتب پینصد فامیلی 0 Unverified

09:17 Jan 30, 2017

استادی از منطقه پینصد فامیلی شهر کابل به تماس شده و از مکتب مربوطه همان منطقه شکایت دارد که مدیر ( مکتب پینصد فامیلی) با گرفتن پول از معلمین... More Information » « Less Information

Kabul

یک قاضی ای خیالي در یک محکمه ای که از قضا و عدالت نمایندگی می کند

Categories

Court

یک قاضی ای خیالي در یک محکمه ای که از قضا و عدالت نمایندگی می کند 0 Unverified

17:04 Dec 29, 2016

اولتر از همه از ویبسایت افشاگر و نهاد شفافیت افغانستان تشکر می کنیم که اقلاً یک نهادی وجود دارد که به مشکلات فساد و ده ها مشکل دیگر در د فاتر... More Information » « Less Information

شهر کابل،‌پل باغ عومی

پرداخت رشوه برای موتر باربری

Categories

Other

پرداخت رشوه برای موتر باربری 0 Unverified

11:56 Nov 22, 2016

شخصی از منطقه ( دی سبز کابل ) به تماس شده و شکایت دارد که وی با وجود پیروی از قانون و وزن تعین شده برای بار نمودن 15000 خشت در یک موتر باربری... More Information » « Less Information

Kabul

زمین غصب شده شرکت ذوب آهن 0 Unverified

09:00 Nov 21, 2016

شخصی شکایت دارد که وی میخواست شرکت ذوب آهن خودش را در شهر کابل باز کند وی پول به مقدار 22000$ را به وزارت امور شهر سازی برای خرید زمین پرداخته... More Information » « Less Information

Kabul

Printing & Supply 5,5000 Passports project

Categories

Passport

Printing & Supply 5,5000 Passports project 41 Unverified

13:00 Jul 29, 2016

National Procurement office of President and Ministry of finance is demanding $ 300000.00 for Awarding project No NPA/MOF/95/ICB/G-1133. We... More Information » « Less Information

K'abul, Weeloey, Yap, Federated States of Micronesia

1-10 of 676 Anonymous Reports
Total Reports Avg Reports Per Day % Verified
676 0.21 0.59%