Efshagar.af

Showing Reports From Dec 09, 2014 to Jul 20, 2017 Change Date Range

Or choose your own date range:

From: To: Go
1-10 of 135 Anonymous Reports

عدم تطبیق پلان سرک

Categories

Other

عدم تطبیق پلان سرک 0 Unverified

09:53 Jun 07, 2017

من یک تن از اهالی ناحیه سوم ولایت فراه شکایت دارم از عدم تطبیق پلان سرک جاده صرافی به جاده سید رجب که باعث مشکلات فراوان برای مردم شده است،... More Information » « Less Information

Duck Country Apartments, Sherwood, Washington County, Oregon, United States of America

غفلت وضیفوی

Categories

Other

غفلت وضیفوی 0 Unverified

16:09 Jun 02, 2017

چند روز میشود که من اسناد خود را به ریاست معارف شهر کابل می آورم و در این جا مدیر اداری اسناد من را به معاون اداری راجع میکند و معاون اداری... More Information » « Less Information

kabul

پرداخت رشوه برای موتر باربری

Categories

Other

پرداخت رشوه برای موتر باربری 0 Unverified

11:56 Nov 22, 2016

شخصی از منطقه ( دی سبز کابل ) به تماس شده و شکایت دارد که وی با وجود پیروی از قانون و وزن تعین شده برای بار نمودن 15000 خشت در یک موتر باربری... More Information » « Less Information

Kabul

عدم پابندی به حاضری

Categories

Other

عدم پابندی به حاضری 11 Unverified

13:00 Jun 27, 2016

شخصی از ولایت ننگرهار راپور میدهد که در ریاست معارف ننگرهار در بخش خدمات مسلکی انستیتیوت ها کارمندان آنها ساعت 9 صبح برای اجرائی وظیفه آمده... More Information » « Less Information

Nangarhar

فساد در گرفتن پول تقاوت

Categories

Other

فساد در گرفتن پول تقاوت 0 Unverified

13:37 Apr 09, 2016

به تعداد يازده صد نفر در ولايت باميان بنام پول تقاوتى مبلغ به مقدار نودو پينج ميليون افغانى را از راه فساد بدست آوردند .آنعده اشخاصيكه از اين... More Information » « Less Information

Bamyan

پرداخت معاش معلمین به کلدار

Categories

Other

پرداخت معاش معلمین به کلدار 0 Unverified

15:54 Apr 07, 2016

طبق راپوربدست امده در ولايت كنر مدير معارف ان معاش معلمين را بجاى افغانى به كلدار ميپردازد که این خود نوع از فساد است More Information » « Less Information

Kunar

کشت کوکنار و بی توجه دولت

Categories

Other

کشت کوکنار و بی توجه دولت 0 Unverified

15:29 Mar 29, 2016

در اثر گذارش كه براى ما رسيده در ولسوالى كوت كشت كوكنار به اوج و پيمانه اعظمى خود رسيده و قومندان امنيه هم با تاسف توجه به اين مسله ندارد More Information » « Less Information

Nnagrhar , Koat

شکایت از بی توجه مامورین در امضا حاضری

Categories

Other

شکایت از بی توجه مامورین در امضا حاضری 0 Unverified

15:33 Mar 27, 2016

طبق يك گذارش در ولسوالى كوت مامورين برعلاوه اجرا وظيفه همزمان پوهنتون هم ميخوانند و فقط در ماه يكبار براى امضا حاضرى ميايند و بس و براى خود... More Information » « Less Information

Nnagrhar , Koat

شکایت از ریاست تقاوت

Categories

Other

شکایت از ریاست تقاوت 0 Unverified

11:25 Mar 27, 2016

گذارشى از رياست تقاوت شهر كابل رسيده كه در اين رياست از ساعت نه الى يازده صبح هيچ فردى در شعبه مربوطه براى اجرا وظيفه وجود ندارد و اصلاً هيچ... More Information » « Less Information

Kabul, Afghanistan, Kabul

ترافیک هرات

Categories

Other

ترافیک هرات 0 Unverified

16:56 Nov 10, 2015

دزدی در ترافیک توسط کارمندان آن More Information » « Less Information

هرات

1-10 of 135 Anonymous Reports
Total Reports Avg Reports Per Day % Verified
676 0.21 0.59%